Điều khiển tivi Samsung TM1250A

  • Điều khiển tivi Samsung TM1250A
  • :1293
  • Nhà sản xuất: Samsung
  • Mã sản phẩm: TM1250A

Tư vấn, mua hàng qua điện thoại (8:30 - 22:00)

Điện thoại 1: 0909 344 129

Điều khiển tivi Samsung TM1250ADùng cho các Model Samsung 40H6203, 40H5570, 40H5500, 50H6200, 40H5203, 40H6203, 40H6200, 48H6240, 32H5303, 32H5570, 32H5500, 55Hu7100, 48H5500, 48H6800a, 48H5570, 40H5303, 48H6240, 48H6200, 40H5500, 55H6800, 65Hu7100, 50H6200, 32H6200, 48H6800, 48H6800, 48H6200, 32H6200, 48H6200, 48H5500, 40H5500, 32H6200, 55H6200, 48H5570, 40H5373, 55Hu7100, 40H5303, 40H5570, 46H5303, 48H6290, 40H6200, 40H6240, 65Hu7100, 60H6290, 48H6270XZG, 55H6200

Ngoài ra còn nhiều Model có thể sử dụng mà chúng tôi chưa cập nhật