Điều khoản sử dụng web

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản và các điều kiện pháp lý mà bạn phải chấp thuận khi sử dụng trang web này.


Người điều hành

Trang này được điều hành bởi Điện Máy Phương Nam


Mục đích của trang web

Mục đích của trang này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về việc kinh doanh của ĐIỆN MÁY PHƯƠNG NAM, những sản phẩm, cửa hàng, những chiến dịch mà chúng tôi ủng hộ và những hoạt động chúng tôi thực hiện.


Khả năng truy cập trang web

Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào.


Thông tin trên trang web

Thông tin trên trang này chỉ nằm mục đích giới thiệu về các sản phẩm mà Điện Máy Phương Nam kinh doanh. Chúng tôi không có chức năng đặt hàng trực tiếp bằng hệ thống web. Thay vào đó khách hàng có nhu cầu gọi điện đặt hàng với nhân viên chúng tôi. Các thông tin về sản phẩm như cấu hình, thông số, hình ảnh đươc dựa vào thông số của nhà sản xuất công bố. Một số được tham khảo từ các nguồn trên trang web. Chúng tôi không cam kết 100% các thông tin cấu hình và hình ảnh của sản phẩm giống như trên web.


Quyền sở hữu các tài liệu trên trang web

Điện Máy Phương Nam là người sở hữu tất cả bản quyền, quyền chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và nội dung trang web. Bạn không được xuất bản, phân phối, trích lượt, tái sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang trong bất kỳ hình thức nào( bao gồm việc sao chép hay lưu trữ trong bất kỳ phương tiện điện tử nào)khác khi chưa được sự đồng ý của Điện Máy Phương Nam


Những liên kết bên ngoài

Chúng tôi cung cấp sự liên kết với những trang web khác mọi lúc. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. Bạn phải chịu tất cả những rủi ro nếu bạn quyết định truy cập vào những trang web này.


Điều khoản sửa đổi

Điện máy Phương Nam bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với bạn mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang web.